Pastor

Pastor: ks. Ryszard Zimoń

tel. 600 168 704

email: momento@poczta.fm

Reklamy